HYDROCARE – čištění napájecích systémů
Určeno pro
Slouží jako Desinfekce napájecí vody a čištění napájecího systému
Slogan „Čistota – půl zdraví“ není planá fráze a neplatí pouze u člověka. Lze jej aplikovat i v případě zajištění vyšší produkční účinnosti krmiv, krmných směsí a doplňkových látek tehdy, pokud čistotou míníme čistotu napájecích systémů v chovech drůbeže, ale také v ostatních chovech a velkochovech hospodářských zvířat.   Stále častěji slouží napájecí systém nejen k pouhému transportu vody pro zabezpečení pitného režimu brojlerů, ale také jako prostředek pro aplikaci různých doplňkových látek, kterými mohou být například mikroprvky, vitamíny nebo okyselovadla. Každá aplikace takových přísad způsobuje uvnitř napájecího potrubí tvorbu tzv. biofilmu, což jsou odumřelé zbytky organických materiálů. Vzniklá usazenina je zároveň živnou půdou pro rozvoj patogenních bakterií, které zase negativně ovlivňují kvalitu pitné vody. Přítomnost biofilmu podstatným způsobem snižuje účinnost medikace a vakcinace, a to v rozmezí 20 – 80 %. Podstatně horší je však skutečnost, že při zanedbané hygieně napájecího systému pijí brojleři vodu, která je vlivem patogenních bakterií kontaminovaná a sama o sobě zavdává příčinu ke špatným chovatelským výsledkům. V konečném důsledku to znamená podstatné snížení přírůstků a výsledné hmotnosti, a to i při kvalitní skladbě krmných směsí. Špatná kvalita napájecí vody může způsobit u mláďat pozastavení vývoje nebo i úhyny hned v počátcích chovu. Řešení není složité. Je jím prevence a systém pravidelného čištění napájecího potrubí. Abychom mohli nabízené řešení realizovat, je nutné vědět, jaký přípravek na zabezpečení tohoto úkolu použít. Takovým přípravkem je HYDROCARE - unikátní čistící a desinfekční prostředek, vyvinutý speciálně k těmto účelům.
Objednat Online
nebo Zavolejte na naší inforlinku +420 737 289 046
Účel

Určeno pro:

  • Čištění napájecích systémů v chovech drůbeže, ale také v ostatních chovech a velkochovech hospodářských zvířat.
Benefity

Účinek HYDROCARE se dá stručně charakterizovat takto. Peroxid vodíku vytvoří šumivou reakci při které se biofilm rozpustí a odstraní. Dusičnan stříbra odstraní patogenní bakterie, které jsou přítomny v pitné vodě.

Může se nabízet srovnání s přípravky na bázi chloru, který se často používá na zlepšení jakosti vody. Chlór má sice velkou a širokou schopnost ničit mikroorganismy (desinfekční účinky), ale oproti HYDROCARE je jeho schopnost odstraňovat organické znečištění zcela minimální (nemá čistící účinky). V praxi to znamená, že chlór odstraní bakterie v pitné vodě, ale protože nerozpustí biofilm, bakterie v něm obsažené se při dalším použití napájecího systému okamžitě obnovují.

Kromě již popsaných účinků spočívá unikátnost HYDROCARE v těchto věcech:

  • BEZPEČNOST PRO UŽIVATELE – lze jej bezpečně používat v systémech pitné vody, a to i pro vodu, kterou používají lidé.
  • BEZPEČNOST PRO ZVÍŘATA – studie prokázaly, že ani dlouhodobé používání HYDROCARE ve vyšší koncentraci, než je obvyklé, nezanechaly negativní vliv na zvířata.
  • BEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – HYDROCARE se 100 % biologicky rozkládá, neobsahuje chlór a odpadní vodu není třeba neutralizovat.
  • BEZPEČNOST PRO ZAŘÍZENÍ – minimální koroze ve srovnání s jinými výrobky určenými k podobným účelům.
Technické detaily

Složení:

  • HYDROCARE obsahuje peroxid vodíku a dusičnan stříbra. Toto složení zaručuje odstranění biofilmu (usazenin organického původu) a likvidaci patogenních mikroorganismů, jako jsou escherichia coli, salmonella enteritidis, pseudomonas aeruginosa a další.
Objednat Online
nebo Zavolejte na naší inforlinku +420 737 289 046
Chcete se nás na něco zeptat?
Jméno / kontaktní osoba
Telefon
Email
Zpráva
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním vašich údajů.