INTRAMINERAL ZINC LIQUID – organicky vázaný tekutý zinek
Určeno pro
Slouží jako Doplňky výživy a zdravotní stav prasata

Intramineral Zinc (zinek v chelátové formě) je produkt, který byl vyvinut jako prostředek k potírání alimentárních onemocnění prasat. Především k účinné léčbě průjmů bakteriálního původu - tedy dysentérie, coli infekcí, klostridiových infekcí a částečně salmonelóz. Dále je využíván k obnovení resorpčních schopností střevní sliznice, k regeneraci klků po prodělaném onemocnění (i při patogenním působení rota či koronavirů) a v neposlední řadě k odstranění toxinů, jakožto produktů působení patogenních původců onemocnění. Intramineral Zinc lze dále využívat jako preventivní nástroj k udržení optimálního fungování střevního epitelu, rovnováhy střevní mikroflóry a k stimulaci růstu.

Tento výrobek může zásadním způsobem ovlivnit chovatelské výsledky a výraznou měrou tak přispět k vyšší rentabilitě chovu prasat. To vše pak nabývá na důležitosti, uvážíme-li, jak častým typem onemocnění jsou poruchy zažívacího ústrojí prasat v dnešních velkochovech a jaký je podíl nákladovosti chovu prasat na krmivech.

Objednat Online
nebo Zavolejte na naší inforlinku +420 737 289 046
Účel

Určeno pro:

  • Prasata
Použití

Použití Intramineral Zinc liquid

Dávkování g/1000 l vody

Délka aplikace

Dysenterie/ krvavý průjem

Start: 500 ml

14 dní

Následně: 200 ml

bez omezení

Coli a klostridiové infekce

Start: 500 ml 

14 dní

Následně: 200 ml

bez omezení

Salmonelóza

Start: 1800 ml

3 dny

Následně: 500 ml

Max. 10 dní

Preventivní a stimulační použití

Start: 250 ml

Minimálně 7 dní

Následně: 150-200 ml

Bez omezení

Benefity

Mechanismus účinku:

  • Výrobek Intramineral Zinc působí synergicky všemi svými složkami.
  • Kromě vlastního působení zinku se na účinku podílí aminokyseliny (lysin, methionin) a struktura chelátové vazby. Dále elektrolyty a energetická složka.
  • Zinek působí inhibičně na bakterie a zabraňuje jejich uchycení na střevní sliznici. Dále je velmi důležitý pro rychlé vyhojené střevní sliznice. Proto je velmi účinný při potírání dysentérií, coli a klostridiových infekcí, jejichž původci působí na povrchu střevního epitelu.
  • Volné aminokyseliny podporují zpětnou resorpci vody ve střevě.
  • Chelátová vazba se podílí na rychlém odvodu toxinů z těla zvířete.
  • Elektrolyty navracejí střevnímu epitelu schopnost vstřebávání živin.

Intramineral Zinc liquid je vynikajícím nástrojem pro léčbu průjmových onemocnění prasat. Jeho výhodou je takřka okamžitý nástup účinku oproti antibiotikům. Použití Intramineral Zinc vykazuje vyšší účinnost a následný léčebný efekt bez rizika rezistence, než je tomu u ATB přípravků. Intraminera Zinc nemá stanovenu ochrannou lhůtu a proto může být používán i těsně před porážkou. Výhodou aplikační formy liquid je jeho jednoduché a cílené použití a následně rychlý efekt. Dávkuje se do medikátoru nebo přímo do centrální míchačky / v případě technologie tekutého krmení/. Intramineral Zinc je již několik let osvědčeným přípravkem proti dysentérii, coli infekcím a klostridiovým infekcí prasat. Jeho použití jde napříč kategoriemi prasat. Největší využití a ekonomický afekt ale přináší v odchovu a především ve výkrmu prasat. Velmi užitečné je jeho nasazení jakožto preventivního nástroje pro optimální fungování střevní sliznice a resorpčních schopností střevních klků. Toto použití přináší zlepšení ekonomických ukazatelů v chovu prasat díky lepší konverzi, zvýšení přírůstků a potírání vlivu patogenních organismů v možném zárodku onemocnění, nebo v disbalanci střevní mikroflóry.

Intramineral Zinc je díky své organické /chelátové formě / využitelný až z 95%. To je dáno jeho odolností vůči agresivnímu kyselému prostředí v zažívacím traktu zvířat. Anorganické formy zinku / oxidy, sulfáty/ jsou využitelné pouze z cca 8-10%. Z tohoto důvodu jsou dávky organických forem zinku až o řády nižší a nepředstavují tak riziko pro možnou kontaminaci životního prostředí.

Intramineral Zinc liquid je velmi šetrná, účinná a ekonomicky přijatelná volba pro chovatele prasat v boji proti průjmovým onemocněním.

Objednat Online
nebo Zavolejte na naší inforlinku +420 737 289 046
Chcete se nás na něco zeptat?
Jméno / kontaktní osoba
Telefon
Email
Zpráva
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním vašich údajů.