INTRAMINERAL ZINC POWDER – premix, organický zinek v sypké formě
Určeno pro
Slouží jako Doplňky výživy a zdravotní stav prasata

Intra Mineral Zinc POWDER je koncentrovaná směs energetických zdrojů, elektrolytů, vlákniny a zinku, které pomáhají udržovat vysoké produkční parametry a dobrý zdravotní stav zvířat. Především je vhodný k předcházení a účinné léčbě průjmů bakteriálního původu - tedy dyzentérie, coli infekcí, klostridiových infekcí. Dále je využíván k obnovení resorpčních schopností střevní sliznice, k regeneraci klků po prodělaném onemocnění/i při patogenním působení rota či koronavirů/ a v neposlední řadě k odstranění toxinů, jakožto produktů působení patogenních původců onemocnění. Intramineral Zinc Powder lze dále využívat jako preventivní nástroj k udržení optimálního fungování střevního epitelu, rovnováhy střevní mikroflóry a k stimulaci růstu. Stimulace růstu a optimalizace metabolismu je u této sypké formy zinku obzvláště efektivní a systémová.

Z výše uvedeného je patrno, že tento výrobek může zásadním způsobem ovlivnit chovatelské výsledky a výraznou měrou tak přispět k vyšší rentabilitě chovu prasat. To vše pak nabývá na důležitosti, uvážíme-li, jak častým typem onemocnění jsou poruchy zažívacího ústrojí prasat v dnešních velkochovech a jaký je podíl nákladovosti chovu prasat na krmivech.

Funkce Selenu

Výrobek Intramineral Zinc Powder působí synergicky všemi svými složkami. Kromě vlastního působení zinku se na účinku podílí aminokyseliny/lysin, metionin/ a struktura chelátové vazby. Dále elektrolyty, energetická složka a lignocelulóza. Zinek působí inhibičně na bakterie a zabraňuje jejich uchycení na střevní sliznici. Dále je velmi důležitý pro rychlé vyhojení střevní sliznice a pro své protizánětlivé účinky. Proto je velmi účinný při potírání dyzentérií, coli a klostridiových infekcí, jejichž původci působí na povrchu střevního epitelu. Volné aminokyseliny podporují zpětnou resorpci vody ve střevě. Chelátová vazba se podílí na rychlém odvodu toxinů z těla zvířete. Elektrolyty navracejí střevnímu epitelu schopnost vstřebávání živin. Lignocelulóza přidávaná do Intra Mineral Zinc Powder zvyšuje koncentraci vlákniny a podstatně zlepšuje konzistenci výkalů. Neobsahuje mykotoxiny, neváže živiny, stimuluje střevní klky a zvyšuje aktivitu enzymů. Díky kapilárním účinkům nerozpustné vlákniny jsou trávicí tekutiny rozptýlené rovnoměrně ve směsi, čímž optimalizují stravitelnost živin.
Objednat Online
nebo Zavolejte na naší inforlinku +420 737 289 046
Účel

Intramineral Zinc Powder je vynikajícím nástrojem pro léčbu průjmových onemocnění prasat. Jeho výhodou je jeho rychlý nástup účinku oproti antibiotikům. Použití Intramineral Zinc Powder vykazuje vyšší účinnost a následný léčebný efekt bez rizika rezistence, než je tomu u antibiotických přípravků.

Intramineral Zinc Powder je aplikován v nízkých dávkách, a proto krmná směs doplněná tímto přípravkem nespadá do kategorie medikovaných krmných směsí, jako je tomu u krmných směsí doplněných anorganickými formami zinku . Výhodou aplikační formy powder je jeho jednoduché a systémové použití a následně rychlý efekt.

Sypký zinek se jako premix přidává jako jedna z komponent do receptury při výrobě krmných směsí. Možné je i jeho přidání do krmné směsi přímo v podnicích chovu prasat . Intramineral Zinc Powder je již několik let osvědčeným přípravkem proti dyzentérii, coli infekcím a klostridiovým infekcí prasat. Jeho použití jde napříč kategoriemi prasat. Největší využití a ekonomický afekt ale přináší v odchovu a ve výkrmu prasat. Velmi užitečné je jeho nasazení jakožto preventivního nástroje pro optimální fungování střevní sliznice a resorpčních schopností střevních klků. Toto použití přináší zlepšení ekonomických ukazatelů v chovu prasat díky lepší konverzi, zvýšení přírůstků a potírání vlivu patogenních organismů v možném zárodku onemocnění.

Intramineral Zinc Powder je díky své organické (chelátové formě) využitelný až z 95%. To je dáno jeho odolností vůči agresivnímu kyselému prostředí v zažívacím traktu zvířat. Anorganické formy zinku (oxidy, sulfáty) jsou využitelné pouze z cca 8-10%. Z tohoto důvodu jsou dávky organických forem zinku až o řády nižší a nepředstavují tak riziko pro možnou kontaminaci životního prostředí.

Intramineral Zinc Powder je velmi šetrná, účinná a ekonomicky přijatelná volba pro chovatele prasat v boji proti průjmovým onemocněním.

Použití

V Evropské unii existuje zákonem předepsané maximum pro minerály poskytované v krmivu (podle zákona o krmivech).

Obsah zákonem povoleného maximálního množství zinku:

Určeno pro Maximálně (mg/kg krmiva) – zinek
Selata (0-12 týdnů) 150
Selata, prasata na výkrm a prasnice 150
Typ obtíží Dávkování g/1000 kg krmiva Délka aplikace
Dysenterie/ krvavý průjem 700 g minimálně 1 týden
300-500 g bez omezení
Ostatní průjmová onemocnění/coli, klostridie, atd. 700 g minimálně 1 týden
300-500 g bez omezení
Stimulace růstu 300-500 g Bez omezení
Benefity
  • Účinný proti průjmům a dyzenterii
  • Kompenzuje ztrátu glukózy a mikroprvků
  • Výsledky jsou patrny během několika dní
  • Stimuluje růst, zlepšuje konverzi
  • Jednoduše vstřebatelný
  • Zvláště vhodný pro selata po odstavu, oslabená selata a prasata ve výkrmu
Objednat Online
nebo Zavolejte na naší inforlinku +420 737 289 046
Chcete se nás na něco zeptat?
Jméno / kontaktní osoba
Telefon
Email
Zpráva
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním vašich údajů.